Zoeken
Kies uw taal

Uitwisseling medische gegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Met die informatie kunnen zij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt, Voor het opvragen van uw gegevens, maken zij allen gebruik van een beveiligd elektronische uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar die medische gegevens inzien die op dat moment nodig zijn voor de behandeling.

Dit kan echter alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Op huisartsenposten zoals in Vlissingen, Goes, en Zierikzee, is het dan mogelijk een samenvatting van uw dossier in te zien. Het gaat dan om de belangrijke medische problemen, medicijnen die u gebruikt, overgevoeligheid voor medicijnen, en het verslag van de laatste keren dat u bij ons bent geweest.

Bent u ’s avonds of in het weekend op de huisartsenpost (HAP)geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen huisarts, apotheek en ziekenhuis niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Uw huisarts, apotheker of medisch specialist in een ander ziekenhuis mag deze gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

U kunt zowel mondeling als schriftelijk (via de link) aan ons kenbaar maken of u toestemming geeft voor inzage van uw gegevens in ons dossier door andere hulpverleners (huisartsenposten in Zeeland, ziekenhuizen). U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

U kunt uw keuze omtrent uitwisseling van medische gegevens doorgeven via deze link

Wie kan mijn dossier bekijken
Door het geven van uw toestemming kunnen alleen waarnemend huisartsen, (ziekenhuis)apotheken en medisch specialisten uw dossier inzien. Anderen, zoals zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten hebben geen toegang tot uw dossier.

Wijze van uitwisseling
Na het geven van toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens wordt uw BSN (Burger Servicenummer) aangemeld bij de Zorginfrastructuur. Dit is een streng beveiligd netwerk wat alleen toegankelijk is voor huisartsen, apotheken en medisch specialisten. Op het moment dat u bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt kan deze als hij het nodig acht uw dossier in onze praktijk via dit netwerk raadplegen. Het is dus niet zo dat uw medische gegevens in dit netwerk worden opgeslagen.  Deze gegevens bevinden zich uitsluitend in het computersysteem van onze praktijk.

Vraag of klacht Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

 

Als u wel toestemming geeft tot inzage in uw dossier.

Met het geven van uw toestemming tot inzage van het medisch dossier dat wij over u hebben is inzage mogelijk in een samenvatting van uw dossier door waarnemend huisartsen (bijvoorbeeld op de huisartsenpost), medisch specialisten, apotheken en ziekenhuisapotheken.

De volgende gegevens uit uw dossier worden getoond bij inzage:

  • Een samenvatting van uw huidige gezondheidsproblemen.
  • Uw medicijngebruik
  • Overgevoeligheden voor medicijnen
  • De inhoud van contacten met uw huisarts van de laatste 5 contacten of de laatste 4 maanden.
  • Overige belangrijke informatie.

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de informatie zoals die wordt getoond compleet is. Toch kan het voorkomen dat informatie ontbreekt. Het is daarom belangrijk dat als u door een waarnemend huisarts wordt behandeld u nagaat of de informatie compleet is.

U heeft de mogelijkheid aan te geven  dat bepaalde informatie in uw dossier niet beschikbaar is voor inzage.

U kunt uw toestemming tot inzage op elk moment weer intrekken.

De inzage in uw dossier verloopt via het LSP (landelijk schakelpunt). De bijbehorende infrastructuur en de beveiliging hiervan wordt verzorgd door VZVZ (vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie). Uw gegevens worden niet centraal opgeslagen maar bevinden zich uitsluitend in ons computersyteem. Op het moment dat dit nodig is worden uw gegevens hieruit opgehaald.

 

Als u geen toestemming geeft voor inzage in uw dossier.

Als u aangeeft dat u geen toestemming geeft voor inzage in uw dossier dan zijn gegevens uit het dossier wat wij over u houden niet beschikbaar voor inzage door waarnemend huisartsen (bijvoorbeeld op de huisartsenpost), medisch specialisten, apotheken en ziekenhuisapotheken. Ook als u in een voorkomend geval, bijvoorbeeld bij bezoek aan de huisartsenpost, wél zou willen dat de waarnemend huisarts uw gegevens in kan zien zal dat op dát moment niet mogelijk zijn. Wettelijk is het namelijk zo dat toestemming tot inzage van uw dossier vóóraf gegeven moet worden.

Uw keuze om geen toestemming te geven tot inzage in uw dossier kunt u op elk moment wijzigen.

 

Het verwerken van wijzigingen van uw toestemming kan enige dagen duren.

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.