Zoeken
Kies uw taal

Dossiers en privacy

Uw dossier

Van iedere patiënt houden wij een digitaal dossier bij. Wij maken hiervoor gebruik van Medicom als Huisarts Informatie Systeem (HIS). Hierin bevinden zich aantekeningen van de contacten die u met ons heeft, gegevens over uw medische voorgeschiedenis, voorge­schreven medi­catie, overgevoeligheid voor medicatie, uitslagen van diag­nostisch onderzoek, en de brie­ven die wij over u ontvangen van medisch specialisten.

Ons compu­tersys­teem is aangesloten op dat van alle apotheken in Vlissingen en Middel­burg. De aansluiting op de apotheken heeft als voordeel dat een goede bewaking moge­lijk is op
inter­acties en contra-indi­caties van genees­middelen. Het is voor de apotheken onmo­gelijk om de overige medische gegevens van uw dossier in te zien.
Dit is wel mogelijk voor collega huisartsen die op hetzelfde systeem (Medicom) zijn aange­sloten. Als u dit laatste een probleem vindt, kunt u dat bij ons aangeven.

Is uw dossier compleet?

Het kan zijn dat de lijst met medische problemen die op de huisartenpost zichtbaar is niet compleet is. Dat komt omdat wij deze problemen binnen ons systeem op een speciale manier moeten registreren. Dat kost erg veel tijd en inspanning. Wij doen erg ons best om uw dossier zo volledig mogelijk bij te houden, maar u moet er rekening mee houden dat sommige zaken toch ontbreken. Dit geldt overigens niet alleen voor onze praktijk. De huisartsen op de huisartsenpost zijn zich hiervan bewust en zullen altijd nagaan of de informatie die zij te zien krijgen wel compleet is. Het is goed dat u zich hier zelf ook van bewust bent en zaken waarvan u denkt dat het belangrijk is om uw probleem te beoordelen of die belangrijk zijn voor de behandeling vermeldt.

Wij gaan zorgvuldig met uw (medische) gegevens om. Wij hebben als huisarts een geheimhoudingsplicht, en dit geldt ook voor al onze medewerkers. Als ons verzocht wordt om informatie over u te verstrekken zullen wij dit alleen doen als wij daarvoor uw toestemming hebben.

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.